QUÈ MENGEN AVUI A L'ESCOLA?

CALENDARI ACTIVITATS

diumenge, 10 de setembre del 2017

INFORMACIÓ ACOLLIDA MATINAL 2017-2018

              ACOLLIDA MATINAL ESCOLA DE BORDILS CURS 2017/18                          Benvolgudes famílies,

La gestió de l’ Acollida Matinal pel curs 2017/18 anirà a càrrec de l’empresa TOT OCI, EDUCACIÓ, LLEURE I ESPORT, S.L.
El Servei d’ Acollida Matinal és una activitat adreçada a les famílies que, per diferents motius, no poden acompanyar els seus fills a l’escola les 9:30 hores del matí. L’ objectiu primordial serà oferia un ambient adequat de companyonia i unes activitats atraients que els facin gaudir igualment d’aquests temes “extra”: una vivència que els faci estar “com a casa”. Les activitat que es proposen seran: racons, jocs de taula, pintar i dibuixar, explicar contes...
L’ horari d’ entrada del servei és de 8:30 a 8:45 hores del matí. L’accés al servei és flexible fins a les 8’45h, quan es tancarà l’accés al servei. Les responsables del servei seran la Maria Guzman que substitueix a la Cecilia Garrido sempre que el servei compti amb un mínim de 7 alumnes fixes.
Per a qualsevol dubte i/o consulta en relació a l’Acollida Matinal us podeu adreçar a les
monitores del servei, o bé contactar amb la coordinadora responsable de l’empresa per mail a miriam@totoci.net o per telèfon 616.569.263

Inscripció:

Els usuaris que facin ús del Servei d’ Acollida Matinal de manera regular durant tot el curs escolar han de recollir la butlleta d’inscripció a les monitores responsables del servei de 8’30 a 9’15h a l’entrada de l’escola. Cada família haurà d’omplir la butlleta.
Cada inscripció s’ha de retornar omplint tots els camps que es demanen. En cas que durant el curs escolar hi hagi algun canvi en les dades, cal que el responsable familiar comuniqui les modificacions a les monitores responsables del servei. Les famílies que facin un ús eventual del servei hauran d’omplir el primer dia que en facin ús la butlleta d’inscripció igualment, i podran escollir fer el pagament en efectiu diàriament o bé per domiciliació bancària com els usuaris fixes.
               El primer dia del servei d’ Acollida Matinal serà dilluns 12 de setembre

Cobrament:

El cobrament del servei pels alumnes fixos es farà mitjançant domiciliació bancària de
la quota mensual a dia 10 de mes vençut.

Els alumnes eventuals hauran d’abonar l’ import de l’ Acollida Matinal a les monitores responsables del servei, en efectiu, el dia abans o el mateix dia (de 8’30 a 9h15’), o bé per rebut bancari segons els dies meritats si així ho indiquen, i anoten les dades bancàries al full d’ inscripció.

En el cas d’impagats s’entregarà un comunicat a família amb l’ import del deute pendent d’abonar, més 6€ en concepte de despeses bancàries, i un compte corrent on fer l’ ingrés abans de 4 dies. Un cop transcorregut el període de liquidació sense abonar el deute, es confirmarà l’exclusió del Servei d’ Acollida Matinal fins que no liquidi el deute.
Abans de qualsevol comunicació d’exclusió dels serveis s’informarà a l’ AMPA, amb posterior comunicació a la direcció de l’Escola.

Bústia Oberta:

Podeu canalitzar els vostres suggeriments, consultes, queixes o reclamacions relatives al servei a la coordinadora responsable de l’empresa per mai a miriam@totcoi.net o al telèfon 616.569.263

Preu:
Els preus del Servei d’ Acollida Matinal pel curs 2017/18 són:

MODALITATS
PREU/mes SOCI AMPA
PREU/mes NO SOCI AMPA
Alumne/a fix (mínim 4 dies a la setmana)
37.-€
*** A CONCRETAR
Alumne/a fix (de 2 a 3 dies a la setmana)
24.-€
*** A CONCRETAR
Alumne/a esporàdic
3,50.-€
*** A CONCRETAR


El preu/mes s’aplicarà d’octubre a maig. Els mesos de setembre i juny es comptabilitzarà el servei de preu eventual sempre i quan sigui més econòmic que la quota mensual. Sempre pensant en el benefici de les famílies.
En el cas de germans s’aplicarà un descompte del 10% en la quota del 2n germà, a excepció dels alumnes eventuals.


TOT OCI, EDUCACIO, LLEURE i ESPORT, SL
Servei Acollida Matinal Escola de Bordils
Bordils, setembre de 2017